Conferință Națională cu participare Internațională – Ediția a-6-a

Președinte de Onoare al Conferinței MAPACI 6

Acad. Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel 

Președinte al Conferinței MAPACI 6

Prof. dr. Anca Meda Văsieșiu Georgescu

Comitet Științific

Comitet de Organizare

Comitet Științific

Prof. dr. Victoria Aramă
Prof. dr. Anca Meda Văsieșiu Georgescu
Prof. dr. Adriana Hristea
Prof. dr. Sorin Rugină
Prof. dr. Egidia Miftode
Prof. dr. Cătălina Luca
Prof. dr. Emanoil Ceaușu
Prof. dr. Iosif Marincu
Conf. dr. Simin-Aysel Florescu
Conf. dr. Victoria Bîrluțiu
Conf. dr. Mihaela Lupșe
Conf. dr. Iulian Diaconescu
Conf. dr. Corneliu Popescu

Comitet de Organizare

Prof. dr. Anca Meda Văsieșiu Georgescu
Dr. Lucia Carmen Chiriac
Șef lucrări dr. Iringo Zaharia Kezdi 
Șef lucrări dr. Cristina Gîrbovan
Șef lucrări dr. Andrea Incze
Șef lucrări dr. Nina-Ioana Bodnar
Șef lucrări dr. Bianca Grigorescu
Dr. Valentina Negrea

Dr. Akos-Vince Andrejkovits 

Dr. Radu Cerghizan
Dr. Magdolna Fejer
Dr. Cristina Mănășturean